Ұлттық инновациялық мектеп моделі

Алматы қаласы Білім басқармасы
Махатма Ганди атындағы №92 мамандандырылған лицей

“Білім беру мазмұнын жаңартуда Ұлттық инновациялық мектеп моделі” семинары

Семинар мақсаты: Ұлттық инновациялық мектеп моделін құруда оқытудың жаңа әдіс-тісілдері мен метапәнді ұштастыра қолданудың әдіс-тәсілдерін көрсету.
Бүгінгі күннің білім беру жүйесінде білім беру философиясы мен танымдық психологиясы адамның өз қолымен жасағанын есте сақтайтындыңын, практикалық әрекеттер арқылы үренетіндігін дәлелдеді. Лицей тәжірибесіне оқытудың жаға әдіс-тәселдерін (7 модулді) бір-бірімен ықпалдастыра отырып сабақ беру және оқу материалдарын меңгеру сапасын анықтау үшін критериалды бағалау жүргізу енгізіліп отыр.
Сонымен қатар, білім алушылардың біліктілік дағдысын, ойлау жүйесін дамыту үшін оқытудың жаңа әдіс-тәсілдері мен метапәнді сабақтастыра қолдану мақсат етілді.
Метапән – стандарттық біллім мазмұнымен ғана шектелмей, әр пән сабақтарының ғылыми мазмұнын жүйелеп, талдап, анализдеп, зерттеу жүргізіп, өзіндік ой тұжырым жасауына және өзіндік іс-әрекетінің қалыптасуына, шығармашыл дамуына негз болатын инновациялық әдіс.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *